Chính sách thanh toán:

Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán khi nhận hàng.
  2. Thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng theo địa chỉ sau:
  • Tên TK: Tạ Quang Cơi
  • Số TK: 1880188269999
  • Tên Ngân hàng:MB bank ( NH Quân Đội)