Vẽ tranh sơn dầu nên chọn bút lông, cọ lông như thế nào?

Lời khuyên đầu tiên: nên mua cọ, bút lông tốt và tiết kiệm trong việc mua màu sơn vải vẽ, phụ tùng khác. Lông cọ có 4 loại: heo, martrette (lông chồn + tai bò), chồn đen (manjoute) chồn đỏ (Martre). Cọ tròn dùng vẽ chi tiết, Cọ dẹp dùng tô vẽ nền, mặt lì, những nét vuông. Cọ dã mòn: giữ lại dùng trong việc làm giảm dần hoặc hòa hợp màu săc. Chú ý: cọ lông tổng hợp nên dành riêng cho việc sơn màu acrylic.

Bút lông, cọ lông
Khung tranh The Pic – Bút lông, cọ lông vẽ tranh sơn dầu

CỌ LÔNG HEO

Lấy lông giống heo đực, cứng. Không có hiện tượng mao dẫn.

Độ lớn nhỏ từ số 0.00 – 10 (số của Pháp từ 2 – 2a) hay cao hơn.

Cọ dẹp ta cần có: số 4, số 6 và số 10. Ta nên mua thêm khoảng 4 cọ cỡ lớn để sơn những diện tích lớn: nếu lông dài thì bờ phải mểm và ôm.

Cọ lông heo nhờ cứng nên giữ được nhiều chất màu do đó giúp ta sơn nhanh chóng diện tích lớn.

Nhờ vậy nhiều họa sĩ thường dùng cọ lông heo để sơn kiểu alla prima, kiểu sơn qua vài nét đầu tiên đã giúp ta thấy kết quả. Ngoài ra, còn dùng cọ này để diễn tả ấn tượng chất màu (nhờ độ dày của màu sắc).

CỌ LÔNG THIÊN NHIÊN : CHỔN Đỏ, MARTRETTE, CHỒN ĐEN

Lông chổn đò mềm và dẻo: cần mua một cọ số 6 hay số 8.

Giá mắc, Khi vẽ kiểu alla prima thì lớp sơn sẽ nhẵn và phủ đều.

Kết quả rất tốt khi sơn lớp tráng vả các chi tiết tỉ mỉ, tinh tế ta nên dùng loại cọ tròn từ số 3 đến số 6. Số nhỏ hơn ta ít dùng đến số lớn hơn thì lại quá mắc (nên thay thế bằng cọ lông heo).

Đặc điểm những cọ này là mau mòn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *