Trải qua nhiều thế kỷ, trong tâm hồn người Việt, hoa sen luôn là biểu tượng cho sự thanh cao, bất khuất trước mọi hoàn cảnh. Hình tượng hoa sen có vai trò quan trọng trong các công trình kiến trúc và tác phẩm nghệ thuật. Tranh sơn dầu hoa sen cũng thế! Với giá