Sunday, November 19, 2017
Home Tags Vietnam art space

Tag: Vietnam art space

Tranh sơn dầu

Các tác phẩm tranh sơn dầu nổi bật ngày 29/11/2016 tại VAS

Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016Nguồn: VAS Tác phẩm: Chiều đông Chất liệu: Sơn dầu Kích thước: 60cm x 80cm Nst: 2016 Các mẫu tranh sơn dầu...