Tác phẩm: Chiều đông Chất liệu: Sơn dầu Kích thước: 60cm x 80cm Nst: 2016 Tác phẩm: Chân dung hoạ sĩ Phạm Kiên Chất liệu: Acrylic Kích thước: 60cm x 60cm Năm: 2016. Tác giả: Văn Hải. Tác phẩm: Ngủ trong tiền kiếp Chất liệu: Sơn dầu trên bố Kích thước: 66cm x 66cm Tác