Monday, November 20, 2017
Home Tags Vẽ tranh sơn dầu

Tag: Vẽ tranh sơn dầu

Màu trong vẽ tranh sơn dầu

Bảng màu căn bản trong nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu

Bảng màu căn bản Sơn dầu cần có sự đa dạng trong sắc thái màu. Trong sắc độ ít nhiều đậm hay cường độ mỗi...

Vẽ tranh sơn dầu nên chọn bút lông, cọ lông như thế nào?

Lời khuyên đầu tiên: nên mua cọ, bút lông tốt và tiết kiệm trong việc mua màu sơn vải vẽ, phụ tùng khác. Lông...

Top 5 tranh sơn dầu trừu tượng nổi tiếng nhất thế giới

Nghệ thuật trừu tượng xuất hiện vào đầu thế kỷ 20. Bao gồm những tác phẩm không diễn tả đối tượng một cách hiện thực có...
Tranh sơn dầu

Các tác phẩm tranh sơn dầu nổi bật ngày 29/11/2016 tại VAS

Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016Nguồn: VAS Tác phẩm: Chiều đông Chất liệu: Sơn dầu Kích thước: 60cm x 80cm Nst: 2016 Các mẫu tranh sơn dầu...