1. Trước hết hình dạng dòng nước đã được quy định rõ: họa sĩ đã vẽ đường 2 bên bờ, thêm vào vài chi tiết như thanh gỗ nổi, mỏm đá và những cây lớn mọc ở hai bên. Họa sĩ đã không quên cây lá rậm ở giữa tranh, sự rực rỡ của cây