Monday, November 20, 2017
Home Tags Vẽ tranh sơn dầu cơ bản

Tag: vẽ tranh sơn dầu cơ bản

Hướng dẫn vẽ tranh sơn dầu

Hướng vẫn vẽ tranh sơn dầu chủ đề “Ánh mùa thu trong nước”.

1. Trước hết hình dạng dòng nước đã được quy định rõ: họa sĩ đã vẽ đường 2 bên bờ, thêm vào vài chi...