“Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Núi cao biển rộng mênh mông Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!” Lễ mừng thọ, hay còn gọi là lễ chúc thọ, khao thọ là một việc có ý nghĩa nhân văn to lớn. Tổ chức mừng thọ cho