Friday, December 15, 2017
Home Tags Tranh thêu chữ thập chúc thọ

Tag: tranh thêu chữ thập chúc thọ

Chọn tranh thêu mừng thọ như thế nào cho vui lòng ông bà cha...

“Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Núi cao biển rộng mênh mông Cù lao chín chữ ghi lòng con...