Nghệ thuật tranh tĩnh vật nói chung và tranh sơn dầu tĩnh vật nói riêng là một đề tài khó và luôn hấp dẫn giới hội họa cũng như người thưởng thức tranh. Xuất phát từ việc tranh sơn dầu có màu sắc trong trẻo, tươi sáng, độ bóng đẹp, không thấm nước rất phù