Xuân này là lễ mừng thọ của ông bà, bố mẹ nhưng bạn vẫn đang phân vân, lo lắng không biết nên chọn quà gì kính tặng ông bà, bố mẹ? Quà sang trọng, hiện đại bạn không đủ điều kiện kinh tế; quà quá sơ sài sẽ bị cho là thất kính với bề