Đường công danh mỗi người một khác và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phong thủy là 1 yếu tố rất quan trọng. Treo tranh trong nhà cũng thể hiện phong thủy vì thế chọn treo tranh gì thuận lợi cho đường công danh là điều không thể không chú ý. Phong thủy