Ông bà ta có câu: “Phú quý sinh lễ nghĩa” là hoàn toàn chính xác. Nhất là trong xã hội hiện tại, nhu cầu mua sắm, trang trí phát triển đến chóng mặt. Quà mừng tân gia cũng thế! Lựa chọn một món quà ra sao để phù hợp với căn nhà mới khang trang