Trong khi bức tường ảo trên facebook của các bạn vẫn ngày ngày được cập nhật, đủ mọi khoảnh khắc, mọi cảm xúc thì bức tường trong căn nhà thực sự lại bị quên lãng. Bạn là những người yêu thích sáng tạo, và những điều mới mẻ, tại sao không thể hiện nó ngay