Treo gương từ lâu đã không chỉ có tác dụng soi ngắm mà còn để trang trí, và mang tính phong thủy. Chính vì thế kiến thức về treo đặt gương và chọn khung gương soi sao cho phù hợp , có tính thẩm mĩ cao trở vô cùng cần thiết . Gương là vật