Monday, November 20, 2017
Home Tags Hộp màu và bảng vẽ tranh

Tag: hộp màu và bảng vẽ tranh

Hộp màu và bảng màu

Kỹ thuật lựa chọn hộp màu, bảng màu vẽ tranh sơn dầu

Hộp màu không cần thiết khi ta vẽ, nhưng lại thuận tiện trong việc chuyên chở. Màu, bảng màu lại rất quan trọng vì...