Tranh thêu là một trong những tác phẩm thủ công, do đôi bàn tay tài hoa của con người tạo nên. Một tác phẩm tranh thêu cũng như đứa con tinh thần của người nghệ nhân vậy. Ho rất nâng niu và trân trọng nó. Do đó, việc đóng khung tranh thêu cực kì quan