Saturday, November 18, 2017
Home Tags Cọ lông bút lông

Tag: Cọ lông bút lông

Tổng hợp kỹ thuật chọn vải vẽ, bảng vẽ, cọ lông bút lông, bảng màu và các kỹ thuật phối màu trong vẽ tranh sơn dầu

Vẽ tranh sơn dầu nên chọn bút lông, cọ lông như thế nào?

Lời khuyên đầu tiên: nên mua cọ, bút lông tốt và tiết kiệm trong việc mua màu sơn vải vẽ, phụ tùng khác. Lông...