Lời khuyên đầu tiên: nên mua cọ, bút lông tốt và tiết kiệm trong việc mua màu sơn vải vẽ, phụ tùng khác. Lông cọ có 4 loại: heo, martrette (lông chồn + tai bò), chồn đen (manjoute) chồn đỏ (Martre). Cọ tròn dùng vẽ chi tiết, Cọ dẹp dùng tô vẽ nền, mặt lì, những