Friday, December 15, 2017
Home Tags Cách vẽ tranh sơn dầu phong cảnh

Tag: cách vẽ tranh sơn dầu phong cảnh

Tổng hợp bài viết kỹ thuật vẽ tranh giúp bạn đọc làm chủ kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu phong cảnh trong 3 ngày.

Hướng dẫn vẽ tranh sơn dầu

Hướng vẫn vẽ tranh sơn dầu chủ đề “Ánh mùa thu trong nước”.

1. Trước hết hình dạng dòng nước đã được quy định rõ: họa sĩ đã vẽ đường 2 bên bờ, thêm vào vài chi...