Sunday, November 19, 2017
Home Tags Cách vẽ tranh sơn dầu đơn giản

Tag: cách vẽ tranh sơn dầu đơn giản

Tổng hợp bài viết kỹ thuật vẽ tranh giúp bạn đọc làm chủ kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu đơn giản trong 3 ngày.

Hướng dẫn vẽ tranh sơn dầu

Hướng vẫn vẽ tranh sơn dầu chủ đề “Ánh mùa thu trong nước”.

1. Trước hết hình dạng dòng nước đã được quy định rõ: họa sĩ đã vẽ đường 2 bên bờ, thêm vào vài chi...