Sunday, November 19, 2017
Home Tags Cách chép tranh sơn dầu

Tag: cách chép tranh sơn dầu

Tổng hợp bài viết kỹ thuật chép tranh giúp bạn đọc làm chủ kỹ thuật chép tranh sơn dầu trong 3 ngày.

Hướng dẫn vẽ tranh sơn dầu

Hướng vẫn vẽ tranh sơn dầu chủ đề “Ánh mùa thu trong nước”.

1. Trước hết hình dạng dòng nước đã được quy định rõ: họa sĩ đã vẽ đường 2 bên bờ, thêm vào vài chi...