Kỹ thuật và cách pha màu xanh vẽ tranh sơn dầu

Muốn hiểu màu ta cần phải thử nghiệm. Điều cần nhất mà ta phải làm khi vẽ tranh phong cảnh là pha trộn những màu khác nhau để ra màu xanh ta cần. Thí dụ khi nhìn một cái lá nào đó giữa bụi cây ta biết ngay màu xanh là màu của lá. Nhưng khi diễn tả trên bức tranh, nếu chỉ sơn màu xanh thi không đủ. Vì nếu nhìn kỹ ta sẽ thãy những màu khác như màu xanh – tím trên cây ở đằng xa, màu xám sữa đến cả màu vàng ngay trong bụi cây. Khi đã vẽ tranh phong cảnh ta sẽ có một số khái niệm về những màu ta cần pha.
Dưới đây là một số màu pha, khỉ thử nghiệm ta nên thay thế màu vàng dược giới thiệu bằng những màu vàng khác. Ta chẳng cần biết tên, chỉ cần biết màu nóng hay lạnh, màu dễ hòa hợp hoặc tương phản. Rõ ràng là điều này liên quan đến những màu khác chứ không riêng màu vàng. Mỗi nơi sản xuất có công thức riêng để pha màu cũng như sẽ đánh số khác nhau cho cọ bút của mình. Đôi khi màu đỏ cadmium này sẽ giống màu cam của người khác hoặc sẽ ngả về màu đỏ son là một màu lạnh. Màu vàng là một màu dễ thay đổi màu xanh ceruleum có thể đặc hoặc trong.
XANH NÓNG, XANH LẠNH
Bạn nên biết màu xanh nào lấy trong ống ra, là màu lạnh và màu nào sẽ là màu nóng.

Pha màu xanh
The Pic – Kỹ thuật pha màu xanh vẽ tranh sơn dầu

Từ A – D: pha vàng và xanh lá.
Từ E – H: pha xanh trời và vàng.
Tù l – J: pha đen sừng và vàng.
Trong những màu pha trên, ta đã cố ý loại bò màu trắng vì trắng sẽ phá cường độ của màu pha. Ngoài ra ta nên xem trước những màu nguyên chất pha trộn ra sao trước khi thêm trắng.
Từ K – Q: Pha ba màu cộng màu trắng. Cách này tạo ra những màu hay nhất. Màu xanh tạo ra ấm hay lạnh tùy theo lượng màu vàng ta pha thêm. Màu trắng làm lợt màu pha và mang vào tính chất trung gian. Trên đây chỉ là môt số thí dụ. Ta vẫn có thể tìm những cách pha chế khác, thay thế bằng những màu khác. Ta nên xem trên đây như một số thử nghiệm, không bắt buộc ta phải dùng mỗi màu vảng, màu xanh nhất định nào đó.
Ta nên biết: trong màu pha, đâu là màu trội, đâu là màu lặng
Thí dụ đối vđi màu xanh céruléum lả một màu tương đối lặng, thì chỉ thêm một ít màu vàng cadmium đủ ra màu xanh.

Kỹ thuật pha màu xanh
The Pic – Kỹ thuật pha màu xanh

PHA MÀU XANH
Những kiểu pha tiêu biểu sau đây cho ta những màu xanh thường gặp trong thiên nhiên. Những màu này pha từ xanh, lá – vàng, rất phổ biến, hoặc từ xanh trời – vàng, hay phức tạp hơn là những màu pha với màu trắng.
A : Xanh vĩnh cửu lợt + chanh cadmium (lạnh).
B : Xanh vĩnh cửu lợt + vàng cadmium lợt (nóng).
c : Xanh đen (vert de vessie) + vàng cadmium (nóng hơn trên).
D : Xanh ngọc + chanh cadmium (lạnh nhiều).
E : Xanh cérulẻum + chanh cadmium (lạnh).
F : Xanh biển + vàng cadmium lợt (ấm nhiều).
G : Xanh phtalo + chanh cadmium (lạnh).
H : Xanh biển + vàng đất (nóng, trung hòa).
I: Đen sừng + chanh cadmium (lạnh, trung hòa).
J : Đen sừng + vàng cadmium lợt (nóng, trung lập).
K : Xanh cobalt, đỏ sẫm alizarine, chanh cadmium, trắng Wane (nhung, hơi lạnh).
L : Xanh biển, đỏ cadmium, vàng cadmium lợt (ấm nhiều, sắc sảo ; đỏ cadmium so với đỏ sẫm, pha ra màu đậm khó. Xanh phtalo so với xanh biển, lại pha dễ hơn.
Lý do màu xanh phtalo và màu đỏ sẫm alizarine là những màu trong.
M : Xanh ceruleum, đỏ sẫm alizarine, chanh cadmium vàng đất (màu này ta có thể loại bỏ vì chỉ thêm độ đặc vào kiểu pha này).
N : Xanh phtalo, đỏ sẫm alizarine, chanh cadmium, trắng titane (ta vẫn có thể thay thế chanh cadmium bằng vàng cadmium).
o : Xanh biển, đỏ sẫm alizarine, vàng cadmium lợt (nhờ vàng và xanh là màu nóng nên tạo ra màu pha xanh rất nóng).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *