Kỹ thuật và cách pha màu da trong vẽ tranh sơn dầu

Màu ta dùng để diễn tả sắc màu của da khác hoàn toàn với màu da thật sự. Cần nhất là lượng tỷ lệ màu được pha, màu được sơn ở vị trí nào, và iàm sao mà nối liền phần này với cái chung.
MÀU CĂN BẢN
Sau đây là một số màu pha. Muốn pha ra sắc màu nóng, thì thường có đỏ (đỏ cadmium) và vàng (vàng cadmium, vàng cadmium lợt, vàng đất, đất sienne tự nhiên). sắc màu lạnh phần lợt có xanh ceruleum, phần đậm có xanh ngọc.
Tỷ lệ không cố định một cách cứng nhắc, nhưng vì vàng là một màu mạnh nên khi pha với vàng cadmium ta sẽ bỏ nhiều đỏ cadmium hơn. Màu sơn ở phần có ánh sáng hay có bóng  tối đều như nhau, và ta có thể thay thế vàng đất bằng đất sienne tự nhiên vào nơi có bóng.

Phan màu da
The Pic – Kỹ thuật pha màu da

J : Trắng titane đỏ cadmium, vàng cadmium (sau dó thêm màu bổ sung như xanh trời, xanh lá).
K : Trắng titane, đỏ cadmium lợt, vàng cadmium lợt (hoăc chanh cadmium, vàng cadmium khác), xanh ceruleum hoặc xanh vĩnh cửu lợt. Thử pha toàn thể màu nói trên với nhau hoặc dùng một màu dỏ, một màu vàng với một màu bổ sung v.v…
L : Trắng titane, vàng đất, đỏ cadmium một loại vàng cadmium, xanh ceruleum hay xanh vĩnh cửu lợt (vàng đất thêm vào đây, vì là màu kín đáo, cho ra một màu da tế nhị và ít kích thích – màu này còn giúp ta bớt đi lượng màu vàng cadmium để tránh màu pha ra quá cam).
M : Trắng titane, đất sienne tự nhiên hay vàng đất son, vảng cadmium, xanh ngọc hoặc xanh biển. Màu dậm dành cho nơi nằm trong bóng hoặc màu da đen.
NƯỚC DA
Không có màu nhất định để thể hiện nước da đen, nước da người vùng biển hoặc của một
chủng tộc nào dó. Ta sẽ dùng những màu nói trên, điều khác biệt nằm ở tỉ lệ màu và độ đậm lợt ta muốn đạt.
Màu dùng sơn phần bóng trên nước da trắng sẽ dùng sơn phần sáng trên nước da đen. Tuy rằng trên da đen, máu sẽ đậm, nhưng lại có sắc màu hiện ra rõ hơn – xem màu xanh. Trên nước da trắng cũng có sắc xanh. Nước da sáng có nhiều màu xanh, ít vàng – đỏ hơn nước da xanh.
Công thức không có vì tỉ lệ màu cũng phong phú như nước da mỗi người.
Ta còn phải xét cả quần áo mặc, màu quần áo vẫn có thể phản ánh trên nước da. Phải xét cả màu không khí xung quanh và sắc màu chung của bức tranh. Ta không thể tách rời màu da khỏi khung cảnh, ta cần phải hòa hợp và liên hệ những màu lẫn nhau. Vi vậy nước màu vàng giữa phần màu lạnh, xem ra lẻ loi nếu hai phần không đi đôi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *