Kỹ thuật lựa chọn hộp màu, bảng màu vẽ tranh sơn dầu

Hộp màu không cần thiết khi ta vẽ, nhưng lại thuận tiện trong việc chuyên chở. Màu, bảng màu lại rất quan trọng vì kết quả cuối cùng trên bức tranh lại tệ thuộc vào dụng cụ này.

Hộp màu và bảng màu
Khung tranh The Pic – Hộp màu và bảng màu vẽ tranh sơn dầu

HỘP MÀU
Bất cứ đồ đựng nào từ các loại hộp, thùng thiếc, túi vải đều thích hợp để giúp ta mang theo cọ, ống màu, bảng màu với màu đã sang ra sẵn mà không buộc ta phải cạo màu khi thay đổi chỗ.
Cây chống lẫn hộp màu là trang bị khá cần thiết nhưng có phần hơi mắc tiền.
MÀU
Màu có nhiều thương hiệu và có thể có sự khác biệt giữa màu đỏ của thương hiệu này và màu đỏ của thương hiệu kia.
Xem số màu cơ bản dược chọn lựa tại đây. Trong ống màu có chất hãm khô, có it nhiều dầu. Tốt hơn là ta tự thêm dầu hay dung mỗi vào.
BẢNG MÀU
Bảng bằng giấy dễ xé bỏ nhưng trộn màu trên giấy không tiện.
Bảng gỗ, masonite, kiếng đều tốt. Bảng Plexiglas {loại nhựa đặc biệt) không bị nhựa thông (térébenthine) làm chảy khác với những loại nhựa khác.
Trên mặt kiếng ta có thể dùng lưỡi lam cạo sơn được còn trên mặt gỗ, masonite nên dùng dao cạo cao su, đồ cạo bằng gỗ và khăn giấy hay khăn tẩm ít nhựa thông.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *