Hướng dẫn chọn cây chống và mặt nền để vẽ tranh sơn dầu sao cho đẹp

Mặt nền có nhiều loại

LOẠI BẰNG VẢI

Vải vẽ dệt bằng sợi bông (coton hay lanh), vảl bông khó căng, mặt quá nhẵn: do vậy sơn trên lớp dầu sẽ rất khó. Chỉ nên dùng làm bải tập hoặc để phác họa nhanh.

Vảl lanh: Thích hợp hơn, nặng nhẹ và nhiều kết cấu khác nhau. Trọng lượng tùy theo số sợi lanh còn kết cấu thì lệ thuộc vào độ dày của sợi.

Vải vẽ thường dược trải trước một lớp dẩu hay một lớp acrylic (vải phổ biến – vải khô). Họa sĩ mới vào nghề, không cần phải quan tâm đến kết cấu vải. Có thể mua loại vải đã tráng lớp hồ sẵn, Vải vẽ được căng sẵn trên khung. Khung có khóa để chỉnh độ căng hoặc không.

Cây chống vẽ tranh
Khung tranh The Pic – Cây chống dành cho vẽ tranh sơn dầu

Ta còn có thể tự mua cuốn vải, về căng lấy lên khung và tự tráng lớp lót.

BỨC PANÔ

Bằng cáctông (isorel hay masouite). Rẻ tiền. Trước khi sơn, dùng gesso acrylique trải trước 2 lớp. Bức carbon không sấy thấm gesso dễ hơn masouite sấy (vĩ loại này có dầu). Bức carbon trải sẵn dầu (isorel hay masouite) thích hợp cho loại tranh cần màu sắc dày đặc.

GIẤY HAY CACTÔNG VẢI

Có người cho rằng dầu “ăn giấy” rồi cuối cùng làm hỏng tranh, nhưng mốt sô’ tác phẩm cùa Toulouse Lautrec vẽ trên mặt nền này cho đến hôm nay vẫn còn tổn tại. Velin loại giấy rất tốt, có dầu, tương hợp với màu sắc dầu. Mặt giấy trước tiên phải được tráng một lớp dầu.

Cáctông vải là một loại cáctổng dày bồi chung với vải bông và tráng lớp acrylic.

CÂY CHỐNG

Nêu ta vừa muốn làm việc trong và ngoài nhà thì cây chống alu vừa nhẹ lại tiện việc di chuyển.

Cây chống xưởng vẽ, nặng cũng có mặt thuận tiện của nó. Tuy nhiên, bỏ tiền mua cọ vẽ có chất lượng vẫn là ưu tiên.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *