Các tác phẩm tranh sơn dầu tiêu biểu ngày 30/11 tại VAS

Tranh sơn dầu

    1. Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
    Nguồn: VAS

Tác phẩm: Giai điệu mùa thu vàng.
Kích thước: 160cm x 280cm
Chất liệu: Acrylic trên toan
Sáng tác: 08 – 2016

Tác giả: Van Tri

Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Em bé vùng cao ” ( No 2)
Chất liệu : Màu nước
Size : 40 x 60cm
Năm sáng tác: 2015

Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Gió đông

Chất liệu: Oil on canvas
Size: 50cm×70cm
Năm: 2016

Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Bến sông quê
Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120×140
Tác giả: Ngô Thanh Sử

Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Cạm bẫy mầu xanh.

Kích thước: 60 x60 cm.

Chất liệu:

Tác giả: Acrylic / vải. N văn thể.

Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Cô gái H’Mông
Chất liệu: Màu nước trên lụa
Kích cỡ: 37 X 52
Tác giả: Lê Lạng Lương.

Tranh sơn dầu

Tác phẩm: tuổi thơ e
Kich thước: 40cm x 60 cm
Chất liệu: acrylic
Năm: 2014
Tác giả: Hồ Huy Hùng

Tranh sơn dầu

D U Y N I N H
Hoài niệm về cánh diều

Kích thước:  50 x 70
Thủ ấn họa . Monoprint

Tranh sơn dầu

Giấc mơ xanh #5
(2015, sơn dầu, 40x60cm)
Hà Nguyễn

Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Người mẹ
Chất liệu: Bột màu
Kích thước: 70x90cm
Năm ST: 2016

Tranh sơn dầu

Viết Lục – Dư âm – Màu nước – 40x55cm
11-2016

Tranh sơn dầu

Chân dung thiếu nữ. acrylic on canvas.(90.90)cm.2016
Tranh Trọng Hiệp

Tranh sơn dầu

Bình yên

Sơn dầu trên toan, 70cm x 100cm
Năm sáng tác: 2016.
Tg: Trần Quang

Tranh sơn dầu

Nude
Size 45x90cm – Lacquer – 2011
by Bùi Trọng Dư

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *