Các tác phẩm tranh sơn dầu nổi bật ngày 29/11/2016 tại VAS

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Chiều đông
Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 60cm x 80cm
Nst: 2016

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Chân dung hoạ sĩ Phạm Kiên
Chất liệu: Acrylic
Kích thước: 60cm x 60cm
Năm: 2016.
Tác giả: Văn Hải.

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Ngủ trong tiền kiếp
Chất liệu: Sơn dầu trên bố

Kích thước: 66cm x 66cm
Tác giả: Huỳnh Lê Nhật Tấn.

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Flower
Chất liệu: Sơn dầu
kích thước: 1.2mx1.2m
Năm sáng tác: 2016
Tác giả: Vũ Anh Tuấn

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Hai đứa trẻ
Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước:60cm x 80cm
Tác giả: Nguyễn Văn Hưng
Nst: 2016

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Tiếng chuông chùa Bổ đà
Kích thước: 60cm x 80cn
Chất liệu: Sơn mài
Năm: 2015
Tác giả: Trương Trung

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác Phẩm: Ngày Thứ hai
Kích Thước: 90 120
Chất Liệu: Sơn Dầu
Năm Vẽ: 2015

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Dạ khúc chim

Kích thước: 30cm x 50cm
Thủ ấn họa: Monoprint

Tác giả: Duy Ninh

 

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Ao thu- 2016
Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Kt: 100×100 cm

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Bữa tiệc xuông.

Kích thước: 35cm x 40cm.

Chất liệu: Acrylic / vải. 2016. Nv thể.

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Trăng tan 2
Kích thước: 140cmx130cm,

Chất liệu: Acrylic and Oil on Canvas,

Năm sáng tác: 11/2016
Hs : Thái Vĩnh Thành

Tranh sơn mài
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Không Tên
Chất liệu: Sơn mài tự nhiên trên gỗ
Kích thước: 60,3 x 80,2 (cm)
Tác giả: Trần Dân

Tranh thủy mặc
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Gà Ô
Chất liệu: Thủy mặc

Kích thước: 70cm ×130cm
Năm: 2016
Tác giả : Mặc Thanh

Tranh sơn dầu
Các mẫu tranh sơn dầu nổi bật T11/2016
Nguồn: VAS

Tác phẩm: Hai con thuyền

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 60cm x 80cm (2015)

Tác giả: Xuân Diệu – Hải Phòng.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *